Privatundervisning er en effektiv måte å hente seg inn igjen på skolen og økt kompetansen sin. Det er ikke noe ukjent tema at elever ofte mister fokuset på skolen og ikke får med seg alt. Dette kan være avgjørende glipp, som videre kan ha en negativ effekt på eleven når han gjør leksene hjemme. Vi i iStudy er her for å hindre det. Vi er en ressurs eleven kan bruke til å oppklare pensum, øke motivasjonen, gjøre skolehverdagen enklere og ikke minst lære. Du er vår prioritet og med en-mot-en undervisning vil du få all vår tid og oppmerksomhet. Selv om du faller ut på skolen og pensum blir vanskelig, er vi her får å hjelpe deg! Våre privatlærere er eksperter i sine fag og sørger for effektiv læring.

 

Privatundervisning har vist seg å ha en effekt på flere områder, enn læring. Motivasjon og prestasjon er blant disse. Vi hører stadig at skolehverdagen blir enklere med en privatlærer og ikke minst at elevene presterer bedre på skolen. Karakterene har også en stor tendens til å øke, med både en og to karakterer. Men hvorfor skjer dette? I bunn og grunn er dette fordi en privatlærer vil fokusere på elevens behov og tilpasse undervisningen etter disse. Videre har arbeidsforholdet noe å si. Privatlæreren for et veldig nært forhold til eleven som gi innsyn i elevens arbeidsmåte, personlighet og ikke minst, hva eleven syns er vanskelig innenfor pensumet. Dette er verdifull informasjon privatlæreren bruker for å tilpasse timen. I korte trekk gjør privatundervisningen skolehverdagen enklere.